OCHRONA BIORÓŻNORODNOŚCI GLEB

W 19 kwietnia w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach odbyło się spotkanie informacyjne na temat projektu „Ochrona bioróżnorodności gleby warunkiem zdrowia obecnych i przyszłych pokoleń". W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele redakcji „działkowca" – M. Majkowska i E. Sikora oraz instruktorzy ds. ogrodniczych PZD – dr A. Michowska z OZ PZD w Lublinie, M. Aleksandrowicz z OZ Mazowiecki PZD i M. Wójcik – z KR PZD.
.

Temat szeroko rozumianej bioróżnorodności pozostaje w zainteresowaniu Polskiego Związku Działkowców, gdyż jak pokazują badania niemieckie, jest ona najbogatsza właśnie w ogrodach działkowych. Jest to ogromny walor naszych działek, który należy pielęgnować i wzbogacać, zwłaszcza poprzez metody agrotechniczne. Związek jest zainteresowany, aby na terenie ogrodów zostały przeprowadzone badania naukowe związane z oceną bioróżnorodności i w ten sposób pokazane zostało znaczenie ogrodów dla środowiska i przyszłych pokoleń.

k2


Ochrona bioróżnorodności gleb to zagadnienie znane działkowcom z publikacji na łamach miesięcznika „działkowiec". Właściwe postępowanie w tym zakresie daje bowiem wymierne korzyści – poprawę jakości, ilości i zdrowotności uprawianych warzyw, owoców i kwiatów. Pozwala wykorzystać naturalne mechanizmy przyrody i wspierać równowagę środowiska dla dobra nas wszystkich. Działkowcy od dawna stosują już korzystne dla gleby rozwiązania – kompostowanie, zmianowanie, uprawy współrzędne, ograniczają stosowanie nawozów mineralnych przy coraz szerszym stosowaniu tych organicznych – kompostów, nawozów zielonych, ściółkują glebę chroniąc ją przed erozją i utratą wody. Coraz częściej też odchodzą od stosowania chemicznych środków ochrony. Warto jednak poszerzać wiedzę w tym zakresie, poznać niezaprzeczalne dowody na skuteczność pewnych działań i wprowadzać nowe rozwiązania, niezbędne w dłuższej perspektywie korzystania z działki.

 


Cele zaprezentowanego edukacyjnego projektu Instytutu Ogrodnictwa to m.in.:
● Podniesienie świadomości na temat ważnej roli mikroorganizmów w procesach glebotwórczych, tworzeniu próchnicy, utrzymaniu żyzności i wartości produkcyjnej gleby.
● Pokazanie znaczenia utrzymania bioróżnorodności mikrobiologicznej gleb dla uprawy roślin, ich ochrony przed chorobami i czynnikami stresowymi.
● Wskazanie jak wykorzystywać mikroorganizmy w uprawach.
● Edukacja w zakresie utylizacji odpadów organicznych.
Na spotkaniu zapowiedziano zorganizowanie na terenie całego kraju cyklu 12 szkoleń, obejmujących m.in. tematy: Korzystne i niekorzystne mikroorganizmy glebowe; Aktualne metody odkażania gleb i zapobiegania rozprzestrzenianiu się patogenów glebowych; Zagospodarowanie odpadów organicznych; Stosowanie racjonalnych metod nawożenia mineralnego i zabiegów agrotechnicznych; Preparaty i szczepionki mikoryzowe; Zagrożenia mikrobiologiczne w produkcji żywności.

Szkolenia, prowadzone przez pracowników naukowych, będą odbywały się w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach bądź wybranych Ośrodkach Doradztwa Rolniczego, od października 2018 r. do kwietnia 2019 r. Udział w nich będzie bezpłatny. Informacje prezentowane podczas szkoleń zostaną opracowane w formie monografii, bezpłatnie rozsyłanej do uczestników szkoleń oraz ośrodków, które zgłoszą zapotrzebowanie (do wyczerpania nakładu), bądź dostępnej w formie elektronicznej na stronie projektu.

Polski Związek Działkowców będzie kierował na poszczególne szkolenia instruktorów etatowych z OZ PZD, jak również instruktorów społecznej służby instruktorskiej.

Więcej informacji oraz przydatne prezentacje można znaleźć na stronie projektu: http://www.inhort.pl/biogleba,.

 

 

 

 


MIESIĘCZNIK „DZIAŁKOWIEC” NAJCZĘŚCIEJ KUPOWANYM PISMEM OGRODNICZYM!

 
Uprzejmie informujemy, że nasz serwis zbiera w sposób
automatyczny informacje i zamieszcza na
urządzeniach końcowych użytkowników pliki cookies.
Wydawnictwo "działkowiec" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Bobrowiecka 1,
00-728 Warszawa; tel. 22 101-34-00; fax 22 101-34-20
NIP: 525-22-10-030, REGON: 017220636; KRS 0000010992, kapitał zakładowy 120 000 zł,