Reklama
BHP OCHRONY ROŚLIN

Wiosna i lato to czas bujnego rozwoju roślin, ale także ich szkodników i chorób. Stosując chemiczne środki ochrony roślin, pamiętajmy o kilku zasadach:
..

● Sięgajmy po „chemię" dopiero gdy inne – niechemiczne metody okażą się niewystarczające.
● Stosujmy wyłącznie środki dopuszczone do obrotu i zgodnie z ich etykietą (instrukcją stosowania) – unikniemy tak zatrucia siebie, sąsiadów i środowiska.
● Wykonujmy oprysk przeciw dobrze rozpoznanemu przeciwnikowi i w optymalnym terminie (nie ma sensu pryskanie za wcześnie, kiedy szkodnik/choroba jeszcze nie wystąpiły lub za późno, gdy rośliny są już zniszczone).
● Zawsze powiadamiajmy sąsiadów o planowanym terminie opryskiwania.
● Stosujmy zalecaną na etykiecie dawkę i stężenie preparatu (przy wyższych dawkach nie unikniemy pozostałości pestycydu w pryskanych np. warzywach, możemy też uszkodzić rośliny, przy niższych – zabieg nie będzie skuteczny).
● Podczas sporządzania cieczy oraz opryskiwania nośmy odzież ochronną (kombinezon, czapkę, maskę, rękawice, buty gumowe).
● W czasie zabiegu nie wolno pić, jeść, palić papierosów.
● Rośliny pryskajmy przy bezwietrznej pogodzie (aby ciecz nie była znoszona w inne miejsce).
● Nie pryskajmy przed opadami, ani bezpośrednio po nich (deszcz zmyje preparat lub zmniejszy jego skuteczność).
● Bezwzględnie przestrzegajmy karencji (liczba dni od zabiegu do zbioru chronionych roślin) i prewencji (liczba godzin lub dni po zabiegu, w ciągu których ludzie, zwierzęta i pszczoły nie powinni stykać się z roślinami) stosowanych preparatów.
● Niewłaściwe stosowanie preparatów jest szkodliwe dla owadów zapylających i innych pożytecznych. Stosujmy środki z zerowym okresem prewencji („NIE DOTYCZY") lub krótkim (1–6 godzin).
● Nie opryskujmy roślin pokrytych spadzią oraz w czasie kwitnienia. W razie konieczności opryskiwania kwitnących roślin, róbmy to przed wieczorem, po oblocie pszczół, używając środków o prewencji nie dłuższej niż 6 godzin.

Małgorzata Majkowska, redakcja "działkowca"

Fot. Shutterstock.com

 

 

 

 

 

 


MIESIĘCZNIK „DZIAŁKOWIEC” NAJCZĘŚCIEJ KUPOWANYM PISMEM OGRODNICZYM!

 
Uprzejmie informujemy, że nasz serwis zbiera w sposób
automatyczny informacje i zamieszcza na
urządzeniach końcowych użytkowników pliki cookies.
Wydawnictwo "działkowiec" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Bobrowiecka 1,
00-728 Warszawa; tel. 22 101-34-00; fax 22 101-34-20
NIP: 525-22-10-030, REGON: 017220636; KRS 0000010992, kapitał zakładowy 120 000 zł,