PROGRAM „MOJA WODA"

Na początku czerwca Ministerstwo Klimatu wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska ogłosiło, że jeszcze w bieżącym roku zostanie uruchomiony program walki z suszą „Moja Woda". Program ten dedykowany jest dla właścicieli domów jednorodzinnych, którzy chcieliby skorzystać z dofinansowania instalacji zatrzymującej wody opadowe oraz roztopowe..

Program zakłada dotację do 5 tys. zł, lecz nie więcej niż 80% kosztów wykonanej instalacji wodnej. Odpowiednimi środkami będą dysponowały wojewódzkie fundusze ochrony środowiska, do których po 1 lipca 2020 r. będzie można składać wnioski o dofinansowanie. Do wykorzystania jest 100 milionów złotych.

W związku z tym, że problem suszy dotyka również terenów ogrodów działkowych, w dniu 5 czerwca 2020 r. Prezes PZD Eugeniusz Kondracki wystąpił do Ministra Klimatu Michała Kurtyki o objecie ww. programem również ROD i działkowców. Wskazał przy tym, że program „Moja Woda" jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla działkowców, którzy pielęgnując roślinność na działkach w ROD, jak również uprawiając warzywa i owoce, chcą racjonalnie gospodarować wodą i wykorzystywać dostępne na rynku instalacje umożliwiające tzw. małą retencję wody. Realizacja programu „Moja Woda" w ogrodach działkowych miałaby bardzo korzystny wpływ nie tylko na środowisko, ale i możliwość rozwijania zdrowych i tanich upraw ogrodniczych.
Więcej na ten temat można przeczytać na www.pzd.pl oraz w lipcowym numerze miesięcznika „działkowiec".
Fot. Shutterstock.com

 

 


MIESIĘCZNIK „DZIAŁKOWIEC” NAJCZĘŚCIEJ KUPOWANYM PISMEM OGRODNICZYM!

 
Uprzejmie informujemy, że nasz serwis zbiera w sposób
automatyczny informacje i zamieszcza na
urządzeniach końcowych użytkowników pliki cookies.
Wydawnictwo "działkowiec" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Bobrowiecka 1,
00-728 Warszawa; tel. 22 101-34-00; fax 22 101-34-20
NIP: 525-22-10-030, REGON: 017220636; KRS 0000010992, kapitał zakładowy 120 000 zł,