Jak postępować w zalanym ogrodzie?

Problemy z nadmiernymi opadami deszczu, które pojawiają się w naszym kraju od kilku sezonów, w wielu przypadkach skutkowało i może skutkować zalaniami i podtopieniami. W najbardziej zagrożonych obszarach (m.in. w Małopolsce) pojawiły się nawet tzw. powodzie błyskawiczne. W jakim stopniu i w jaki sposób można unikać takich zagrożeń? Jak postępować w zalanym ogrodzie?

 

Z czym mamy do czynienia?

  • Podtopienie – od wód podziemnych na skutek podniesienia się ich poziomu.

  • Zalanie – od wód spływowych, na skutek utrudnionego odpływu powierzchniowego oraz niewielkiej chłonności gruntu.

  • Powódź błyskawiczna – rodzaj powodzi powodującej szybkie zalanie nisko położonych obszarów, rzek i strumieni przez zwiększone opady deszczu.

zalany ogród

Skąd tyle wody?

Jednym z dowodów na globalne ocieplenie są przemiennie występujące okresy suszy i powodzie. Po wyjątkowo suchym kwietniu, maj i czerwiec były bardzo wilgotne. Gwałtowne burze, codzienne ulewy, brak odpowiedniej retencji, spływająca ulicami i chodnikami woda, spowodowały szybkie przepełnienie się rowów, potoków i rzek. Do tego woda, jednocześnie spuszczona ze wszystkich zbiorników retencyjnych… i mamy powódź. Problem stanowią również niedrożne rowy, liczne kładki na potokach, śmieci i zerwane gałęzie, które powodują liczne zatory wodne i lokalne podtopienia.

Co grozi roślinom, gdy dojdzie do zalania czy podtopienia?

  • Podduszenie – zalane korzenie po prostu się duszą. Im dłużej to trwa, tym bardziej rośliny są osłabione lub mogą nawet obumrzeć.

  • Niedożywienie – na skutek wypłukania składników pokarmowych z gleby.

  • Choroby grzybowe – sprzyja im wysoka wilgotność gleby i powietrza.

  • Skażenie – jeżeli obszar zalania obejmuje m.in. zbiorniki na nieczystości, śmietniki, itp.

Czy można tych zagrożeń uniknąć?

  • Zmorą miast i wsi jest wszechogarniający beton: kostka brukowa, chodniki, place targowe, parkingi, asfaltowe ulice, ścieżki rowerowe itp. Z takich powierzchni woda szybko i swobodnie spływa, zalewając pobliskie domy i osiedla. Trzeba zadbać o drożność rowów melioracyjnych. Rów to nie śmietnik ani kompostownik!

  • Kostka brukowa i trawnik to już przeżytek. Koszty założenia trawnika i jego utrzymanie: częste koszenie i podlewanie są kosztowne. Lepiej założyć łąkę kwietną, która jest kolorowa, przyciąga pożyteczne owady, jest tania w utrzymaniu, ponieważ nie trzeba jej często podlewać, kosi się ją co najwyżej dwa razy w sezonie. I najważniejsze – łąka kwietna zatrzymuje więcej wody opadowej niż trawnik. [...]

 

Pozostałą część tekstu m.in. z zaleceniami co robić w ogrodzie po długotrwałych zalaniach i powodzi znajdą Państwo w e-booku dostępnym w naszym sklepie.

 

 
Uprzejmie informujemy, że nasz serwis zbiera w sposób
automatyczny informacje i zamieszcza na
urządzeniach końcowych użytkowników pliki cookies.
Wydawnictwo "działkowiec" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Bobrowiecka 1,
00-728 Warszawa; tel. 22 101-34-00; fax 22 101-34-20
NIP: 525-22-10-030, REGON: 017220636; KRS 0000010992, kapitał zakładowy 120 000 zł,