Moexpert8
    Recepta na kwiaty non stop?
  • ● Rośliny kwitną atrakcyjnie, jeśli mają właściwe warunki, a więc odpowiednie stanowisko zwłaszcza pod względem struktury, zasobności i wilgotności gleby oraz nasłonecznienia. Poza tym ważne są takie czynniki jak m.in.::
  • 1. Cięcie krzewów: gatunki kwitnące wiosną, tnie się po kwitnieniu; gatunki kwitnące latem i jesienią (na jednorocznych przyrostach), tnie się wiosną.
  • 2. Ograniczone nawożenie azotem.
  • 3. Usuwanie kwiatów i kwiatostanów po kwitnieniu
  • Więcej informacji można znaleźć na ten temat bieżącym numerze na str. 16.

 

·        a także lilie, liliowce, kosaciec mieczolistny (do 18 cm), k. gładki (do 15 cm); słoneczniki; tulejnik amerykański (pochwa 20-40 cm).

01_MO11i

tekst alternatywny

Uprzejmie informujemy, że nasz serwis zbiera w sposób
automatyczny informacje i zamieszcza na
urządzeniach końcowych użytkowników pliki cookies.
Wydawnictwo "działkowiec" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Bobrowiecka 1,
00-728 Warszawa; tel. 22 101-34-00; fax 22 101-34-20
NIP: 525-22-10-030, REGON: 017220636; KRS 0000010992, kapitał zakładowy 120 000 zł,