40 41 MO10 pomysł na... | str. 40-41 | X. 2017 | 
 
PRZYDOMOWE RABATY
Elżbieta Filek, architekt krajobrazu

Rabaty przy domu są często wyzwaniem. Wynika to głównie ze względu na specyficzne stanowisko i warunki panujące przy ścianie budynku. Na przykładzie trzech projektów o różnej wystawie – południowej, zachodniej i północno-wschodniej, dobrane zostały gatunki, które sprawdza się z powodzeniem w takich miejscach..

 
46 47 MO10 pomysł na... | str. 46-47 | X. 2017 | 
 
PROBLEMY Z NAWIERZCHNIĄ
mgr inż. Wiesław Adam Górecki

Krzywa, poprzerastana i brudna nawierzchnia w ogrodzie nie spełnia naszych oczekiwań. Miała być atrakcyjnym elementem, a jest często wstydliwym, widocznym założeniem, którego nie ma jak zasłonić. Sprawdź jak poradzić sobie z tym problemem.

 


Moexpert8
    ZIMOWITY ZMIENIAJĄCE KOLORY
  • Dlaczego biała odmiana zmieniła barwę na fioletową?
  • Zmieniające barwę okazy mogą należeć do odmiany tzw. botanicznej (nie hodowlanej), u której zróżnicowanie cech mieści się w zakresie zmienności danego gatunku.
  • Nawet w przypadku odmiany hodowlanej, powstałej na skutek mutacji, istnieje prawdopodobieństwo powrotu do formy wyjściowej, czyli odwrócenia mutacji. Takie zjawisko jest określane jako rewersja mutacji. W omawianym przypadku formą wyjściową może być gatunek i dlatego niektóre z bulw kwitnących wcześniej na biało, zakwitły na fioletowo.
  • Więcej informacji można znaleźć na ten temat bieżącym numerze na str. 9.

 

·        a także lilie, liliowce, kosaciec mieczolistny (do 18 cm), k. gładki (do 15 cm); słoneczniki; tulejnik amerykański (pochwa 20-40 cm).

Uprzejmie informujemy, że nasz serwis zbiera w sposób
automatyczny informacje i zamieszcza na
urządzeniach końcowych użytkowników pliki cookies.
Wydawnictwo "działkowiec" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Bobrowiecka 1,
00-728 Warszawa; tel. 22 101-34-00; fax 22 101-34-20
NIP: 525-22-10-030, REGON: 017220636; KRS 0000010992, kapitał zakładowy 120 000 zł,